social bookmarks
facebook
twitter

USSR - culturele achtergronden

Het Russische avant-garde

opera

 

Men zou kunnen denken dat het "werken met kleuren, lijnen, vormen en contrasten", de abstracte kunst, uitsluitend een westerse oorsprong heeft.
Min of meer in de zelfde periode, begin 20. eeuw, ziet men dit idee echter op meerdere locaties opdoemen.
Kandinsky is wel de bekendste vertegenwoordiger van het russische avant-garde; hij wordt door velen beschouwd als één van de vaders van de genre.

Het werk genaamd "eerste abstracte compositie" van dezelve wordt , naast andere werken, gerekend tot de belangrijkste werken op dit gebied, alhoewel de werken van Larionov, behorend tot het "rayonisme", eerder zijn gemaakt.

Malevitsj, een andere vertegenwoordiger van de russische abstracte stroming en bekend van de zwarte vierkant noemde zijn stijl "suprematie".
Hieruit is de al eerder genoemde "constructivisme" onstaan. Deze stroming kon, in tegenstelling tot de genoemde abstracte bijdragen, wel rekenen op steun van de Sovjets, aangezien men een expliciete link legde naar wetenschap en techniek.
Er wordt beweerd dat het russische rijk vervallen zou zijn in ontelbare kleine staatjes, onder de druk van de toenmalige opkomende westerse krachten, indien er geen Sovjets waren geweest die deze mentaliteit van wetenschappelijke kennis zouden hebben gecultiveerd.
Het constructivisme heeft, naast de beeldende kunst, vooral in de architectuur een rol gespeeld. Bepaalde gebouwen die vlak na de revolutie ontworpen zijn zouden zelfs heden ten dage als futuristisch worden gekarakteriseerd; in bepaalde opzichten was men in de Sovjet-unie aldus zijn tijd ver vooruit.

De sovjet avant-garde school "Vkuthemas" startte vlak na de burgeroorlog een architectuur afdeling, Asnova (associatie van nieuwe architecten ), met aan het hoofd Nicolai Ladovsky. De leermethode was functioneel en futuristisch / experimenteel uiteraard, overeenkomstig de Sovjet denkwijze van een toewerken naar een toekomstige ideale samenleving.
Veelal ontwerpen van staal en glas, waarbij de constructieve geraamte en het innerlijk min of meer zichtbaar was.
In een volgende bijdrage zal ik enige bouwwerken uit deze relatief korte periode, welke niettemin een enorme invloed heeft gehad op de architectuur, expliciet bespreken.

Wordt vervolgd..

2024  BLINIBIOSCOOP  is tot stand gekomen in samenwerking met COVOR, Podium O950, Leidsfilmfestival, De Tijger produkties.