social bookmarks
facebook
twitter
image1 image2 image3

Cinematografie blijft een populair kunstgenre. Wij willen middels deze kunst het Nederlandse publiek kennis laten maken met politieke, culturele, economische nalatenschap van voormalige Sovjet Unie en moderne ontwikkelingen van landen, die tot USSR behoorden. 


Iedere derde zondag van de maand opent BLINIBIOSCOOP zijn deuren voor de liefhebbers van de cinematograaf en ieder die is geïnteresseerd in culturele, economische nalatenschap van USSR en moderne ontwikkelingen van landen, die Sovjet Unie vormden. 

Een thema kan gekoppeld worden aan een feestdag of aan een gebeurtenis, die in verband staat met Oost-Europa.

Om 14:30 uur gaan de deuren open en om 15:00 uur starten wij met filmmiddag.

BLINIBIOSCOOP biedt een ontspannen sfeer, waar je interactie met de spreker(s) kunt voeren en zeker iets nieuws te horen kunt krijgen.
Na het bekijken van een film zal er altijd een mogelijkheid zijn ervaringen, meningen en kennis met elkaar te delen onder het genot van blini (pannenkoeken).

Heb je vrienden, die zeer nieuwsgierig zijn, attendeer ze dan om BLINIBIOSCOOP te bezoeken.


De filmmiddag zal tot 18:00 uur duren.
Het adres is Oostmaaslaan 950 te Rotterdam
entree - € 7,50 p.p incl. een pannenkoek
 

BLINIBIOSCOOP werd als een project in 2009 geïnitieerd door vereniging COVOR.
Het project ontvangt geen subsidie. De evenementen worden bekostigd met sponsorbijdragen en het vragen van toegang, dit alles zonder winstoogmerk. Elke gift is van harte welkom op rekening NL71 INGB 0009 5171 58 van vereniging COVOR onder vermelding "gift blinibioscoop".

2024  BLINIBIOSCOOP  is tot stand gekomen in samenwerking met COVOR, Podium O950, Leidsfilmfestival, De Tijger produkties.